Thống kê truy cập

Đang truy cập: 173


Tổng lượt truy cập: 1204229

Quảng cáo

Hướng dẫn đăng ký nhắc lịch tiêm chủng

24/02/2014

Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ nhắc lịch tiêm


B1: Đăng ký thành viên

- Bạn chọn mục Đăng ký

 

Hoàn thành biểu mẫu đăng ký và chọn " Đăng ký"

Chú ý : Điền  Email bạn đang sử dụng

 

- Hệ thống báo " Đăng ký tài khoản thành công"

 

 

 Hệ thống tiếp tục tự động chuyển sang trang " Đăng nhập"

 

 

Bạn điều tên đăng nhập vào mật khẩu và chọn " Đăng nhập"

 

B2: Đăng ký nhắc lịch tiêm

- Ở Menu thành viên bạn chọn " Đăng ký nhắc lịch tiêm"

 

 

- Hệ thống tự động nhận tên, email... của bạn (khi đăng ký thành viên)

   bạn hoàn thành đầy đủ biểu mẫu, chọn lịch nhắc  và chọn " Gửi"

Chú ý: trường hợp bạn muốn sửa lại thông tin email, ngày sinh, sđt... bạn chọn phần sửa thông tin trong trang thông tin thành viên.

 

 

 

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của POLYVAC .!