Thống kê truy cập

Đang truy cập: 120


Tổng lượt truy cập: 1202021

Quảng cáo

DANH SÁCH TRẺ ĐĂNG KÝ TIÊM VA MENGOC-BC (PHÒNG VIÊM NÃO MÔ CẦU TYPE B&C)

27/06/2016

Danh sách trẻ tiêm vắc xin phòng não mô cầu type B&C


 

 

Stt Họ tên trẻ: Năm sinh Họ tên Bố/Mẹ: Lịch tiêm sắp xếp Ca
1 Nguyễn Hoàng Gia Minh 30/09/2015 Nguyễn Thị Thu Hoài 28/062016 8h00 - 11h30
2 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 24/04/2011 Nguyễn Thị Thu Hoài 28/062016 8h00 - 11h30
3 Nguyễn Quang Huy 06/10/2011 Đỗ Thị Huyền Trang/Nguyễn Mạnh Linh 28/062016 8h00 - 11h30
4 Nguyễn Khánh Hà 10/09/2015 Đỗ Thị Huyền Trang 28/062016 8h00 - 11h30
5 lê minh khôi 06/10/2015 trần phương lan 28/062016 8h00 - 11h30
6 Lê gia bảo 13/11/2016 Nguyễn thị lê/ lê minh hoàng 28/062016 8h00 - 11h30
7 Đào phạm lan phương 04/02/2016 Phạm thị thu anh 28/062016 8h00 - 11h30
8 Nguyễn Thái Học 07/10/2012 Phạm Thị Quyên 28/062016 8h00 - 11h30
9 Nguyễn Khánh Nam 02/09/2013 Nguyễn Hà Thu 28/062016 8h00 - 11h30
10 Dương Vũ Phương Anh 27/01/2014 Vũ Thu Trang 28/062016 8h00 - 11h30
11 nguyễn ngọc minh anh 17/04/2014 nguyễn quỳnh trang 28/062016 8h00 - 11h30
12 Phạm Bảo Nam 30/08/2015 Nguyễn Thị Diệu Linh 28/062016 8h00 - 11h30
13 nguyễn ngọc bách 01/08/2016 nguyễn thị thu trang 28/062016 8h00 - 11h30
14 Bùi Minh Long 24/12/2012 Phạm Thị Thanh Hoa 28/062016 8h00 - 11h30
15 Nguyễn Hà My 12/02/2015 Tưởng Thu Hoà 28/062016 8h00 - 11h30
16 Bùi quốc bảo 12/12/2013 Bùi vĩnh quý/nguyễn thị minh thu 28/062016 8h00 - 11h30
17 Vũ Phương Thảo 19/08/2015 Nguyễn Thu Thủy 28/062016 8h00 - 11h30
18 lê nhật khánh 12/10/2014 nguyễn thị thủy 28/062016 8h00 - 11h30
19 Đoàn Bảo Hân 30/05/2013 Nguyễn Thị Thùy Dung 28/062016 8h00 - 11h30
20 Hoàng Minh Dũng 27/11/2015 Hoàng Thị Huệ 28/062016 8h00 - 11h30
21 Nguyễn Thị Mai 20/12/2014 Nguyễn Thị Hà 28/062016 8h00 - 11h30
22 Đoàn Bảo Hân 30/05/2013 Nguyễn Thị Thùy Dung 28/062016 8h00 - 11h30
23 Đoàn Huy Hoàng 21/12/2015 Nguyễn Thị Thùy Dung 28/062016 8h00 - 11h30
24 Nguyễn Khánh Hà 10/09/2015 Đỗ Thị Huyền Trang 28/062016 8h00 - 11h30
25 Nguyễn Quang Huy 06/10/2007 Đỗ Thị Huyền Trang 28/062016 8h00 - 11h30
26 Nguyễn Tuệ Anh 16/09/2014 Phạm Mai Hương 28/062016 8h00 - 11h30
27 Nguyễn Hà Khanh 14/10/2015 Vũ Nguyên Nhung 28/062016 8h00 - 11h30
28 phi minh trang 02/01/2015 nguyen tuyet nhung 28/062016 8h00 - 11h30
29 Bùi Nhật Phong 05/08/2015 Mai Quỳnh Trang 28/062016 8h00 - 11h30
30 Phạm bảo nam 30/08/2015 Nguyễn thị diệu linh 28/062016 8h00 - 11h30
31 Lê Hải Phong 06/08/2011 Lê Bảo Trung 28/062016 13h30-17h00
32 Lê Trung Hiếu 10/06/2015 Lê Bảo Trung 28/062016 13h30-17h00
33 Lưu Phú Hiển 17/12/2015 Phạm Huyền Trang 28/062016 13h30-17h00
34 Mai Huy Hoàng 04/12/2009 Nguyễn Thị Thu Hà 28/062016 13h30-17h00
35 Phạm Bích Ngọc 02/01/2016 Trần Thị Hương 28/062016 13h30-17h00
36 Phạm Tiến Đức 24/06/2014 Nguyễn Thị Thu Hằng 28/062016 13h30-17h00
37 Vũ Phương Thảo 19/08/2015 Nguyễn Thu Thủy 28/062016 13h30-17h00
38 Nguyễn phương linh 22/01/2013 Phạm thu hằng 28/062016 13h30-17h00
39 Nguyễn phương thảo 13/05/2014 Nguyễn văn tuyên 28/062016 13h30-17h00
40 Nguyễn Thanh Sơn 20/12/2015 Vũ Thị Thuý 28/062016 13h30-17h00
41 Ngô Thảo Trang 24/02/2014 Hoàng tuyết mai 28/062016 13h30-17h00
42 Mai Hà Bảo Châu 09/02/2013 Nguyễn Thị Thu Hà 28/062016 13h30-17h00
43 Kiều Quốc Dũng 22/06/2015 Nguyễn Thị Ngọc Tú 28/062016 13h30-17h00
44 lò ngọc lâm 20/11/2014 lê hồng phượng 28/062016 13h30-17h00
45 Nguyễn Hoàng Xuân Phúc 19/01/2014 Hoàng Ngọc Diệp 28/062016 13h30-17h00
46 Vũ Trần Huyền Trang 15/10/2013 Trần Thị Huệ 28/062016 13h30-17h00
47 Đỗ Hồng Long 13/03/2015 Nguyễn Thanh Hiền 28/062016 13h30-17h00
48 Phạm Hoàng Tùng 21/03/2013 Trần Thị Ngọc 28/062016 13h30-17h00
49 Nguyễn Lan Chi 04/03/2015 Nguyễn Diệu Hương 28/062016 13h30-17h00
50 Phạm Hoàng Quyên 19/11/2010 Trần Thị Ngọc 28/062016 13h30-17h00
51 Lê Gia Bảo 01/12/2016 Nguyễn Thị Lan Anh 28/062016 13h30-17h00
52 Vũ Bảo Khanh 21/10/2015 Nguyễn Thu Hương 28/062016 13h30-17h00
53 Nguyễn Minh Quân 16/01/2016 Nguyễn Thị Ngân 28/062016 13h30-17h00
54 Vũ Xuân Nhật Minh 29/06/2016 Nguyễn Thị Hải 28/062016 13h30-17h00
55 Vũ Bảo Châu 05/07/2012 Nguyễn Thu Hương 28/062016 13h30-17h00
56 Phạm Hồng Nhung 01/06/2011 Nguyễn Thị Hà 28/062016 13h30-17h00
57 Dương Bảo Nam 09/08/2015 Ngô Phương Thùy 28/062016 13h30-17h00
58 Đặng Thùy Dương 23/11/2011 Phạm Thị Thanh Tú 28/062016 13h30-17h00
59 Lê Việt Quang 09/10/2015 Mai Thị Loan 28/062016 13h30-17h00
60 Hoàng Phạm Huệ Chi 06/02/2015 Phạm Thị Hiền 28/062016 13h30-17h00
61 Phạm Hồ Châu Anh 12/02/2013 Hồ Thị Thu Phương 29/06/2016 8h00 - 11h30
62 Nông Tuấn Minh 01/08/2014 Phan Thị Thu Phương 29/06/2016 8h00 - 11h30
63 Đinh Minh Hiếu 24/11/2015 Ngô Thu Hà 29/06/2016 8h00 - 11h30
64 Đặng Thùy Chi 01/06/2014 Phạm Thị Thanh Tú 29/06/2016 8h00 - 11h30
65 Nguyễn Thị A 20/12/2012 Nguyễn Thị Khuyên 29/06/2016 8h00 - 11h30
66 Phạm Hải Phong 27/03/2015 Lê Thị Chỉnh 29/06/2016 8h00 - 11h30
67 Lê anh thư 28/05/2015 Khuất thị hồng quyên 29/06/2016 8h00 - 11h30
68 Nguyễn Minh Quân 16/01/2013 Nguyễn Thị Ngân 29/06/2016 8h00 - 11h30
69 Trần Bảo Anh 29/07/2015 nguyễn thị thanh hương 29/06/2016 8h00 - 11h30
70 Phạm Trang Anh 07/10/2013 Nguyễn Như Ngọc 29/06/2016 8h00 - 11h30
71 Đặng Thùy Dương 23/11/2011 Phạm Thị Thanh Tú 29/06/2016 8h00 - 11h30
72 Nguyễn Minh Phương 07/09/2011 Lê Thị Ngọc Mai 29/06/2016 8h00 - 11h30
73 Nguyễn Việt Dũng 14/01/2014 Nguyễn Trọng Định 29/06/2016 8h00 - 11h30
74 Nguyễn Hà Thảo My 10/11/2015 Ngô Thùy Trang 29/06/2016 8h00 - 11h30
75 Đinh Minh Hiếu 24/11/2015 Ngô Thu Hà 29/06/2016 8h00 - 11h30
76 TRẦN THÙY CHI 28/04/2015 PHÍ THỊ THÙY NHUNG 29/06/2016 8h00 - 11h30
77 Nguyễn Phước An Chi 08/10/2015 Nguyễn Thu Trang 29/06/2016 8h00 - 11h30
78 Đào Tú Linh 23/10/2015 Nguyễn Thị Thanh Huyền 29/06/2016 8h00 - 11h30
79 Nguyễn Thế Trung 23/01/2015 Lê Thị Ngọc Mai 29/06/2016 8h00 - 11h30
80 Nguyễn Hữu Thiệu 20/01/2015 Nguyễn Hữu Đức 29/06/2016 8h00 - 11h30
81 Lê Quang Tiến 14/04/2015 Nguyễn Thị Như 29/06/2016 8h00 - 11h30
82 Trần Phương Thùy 01/10/2014 Trần Xuân Vinh 29/06/2016 8h00 - 11h30
83 Nguyễn tường lam 18/09/2014 Nghiêm bích diệp 29/06/2016 8h00 - 11h30
84 Phạm Bảo Anh 26/11/2015 Đỗ Hồng Nga 29/06/2016 8h00 - 11h30
85 Ngô Phạm Tiến Đoàn 13/05/2002 Đỗ Hồng Hà 29/06/2016 8h00 - 11h30
86 Bùi Tú Anh 30/05/2015 Hà Kim Ngân 29/06/2016 8h00 - 11h30
87 Phạm Thuỳ Linh 22/08/2015 Phạm Thuỳ Linh 29/06/2016 8h00 - 11h30
88 Nguyễn Viết Minh Kiên 26/11/2014 Trần Thị Thiên Tran 29/06/2016 8h00 - 11h30
89 Trần Vũ Bảo Ngân 28/09/2015 Vũ Thị Mai Trang 29/06/2016 8h00 - 11h30
90 Hoàng Mạnh Khôi 22/12/2016 Phạm Như Ngọc 29/06/2016 8h00 - 11h30
91 Trần Bảo An 01/02/2016 Nguyễn Thị Thanh Tâm 29/06/2016 13h30-17h00
92 Nguyễn Hoàng An 05/02/2013 Hoàng Thị Lê Vân 29/06/2016 13h30-17h00
93 Nguyễn phúc hưng 25/09/2013 Lê thị lan hương 29/06/2016 13h30-17h00
94 Cao Vĩnh Sơn 18/08/2015 Cao Vĩnh Thành 29/06/2016 13h30-17h00
95 Hoàng Mạnh Khương 22/12/2015 PHạm Như Ngọc 29/06/2016 13h30-17h00
96 Phí Đoàn Minh Châu 14/01/2013 Đoàn Thị Xuân Nhàn 29/06/2016 13h30-17h00
97 Nguyễn Tuấn Nam 15/10/2014 Nguyễn Thị Thuận 29/06/2016 13h30-17h00
98 Hoàng Mạnh Khôi 22/12/2015 Hoàng Mạnh Hà 29/06/2016 13h30-17h00
99 Đỗ Minh Hoàng 17/07/2014 Ngô Thị Mai Trang 29/06/2016 13h30-17h00
100 Phí Đoàn Linh Nhi 05/04/2014 Đoàn Thị Xuân Nhàn 29/06/2016 13h30-17h00
101 Nguyễn hà phương 24/07/2015 Nguyễn hoàng việt 29/06/2016 13h30-17h00
102 Nguyễn Phương Thảo 04/06/2015 Chu Thị Thu Thủy 29/06/2016 13h30-17h00
103 Nguyễn Đan Linh 18/11/2016 Trần Thị MInh 29/06/2016 13h30-17h00
104 Nguyễn Nhật Minh 30/03/2014 Đỗ Thị Đào 29/06/2016 13h30-17h00
105 Nguyễn Hà Chi 12/08/2013 Nguyễn Tiến Mạnh 29/06/2016 13h30-17h00
106 Nghiêm Hồng Ngọc 06/02/2016 Nguyễn Thị Thu Hồng 29/06/2016 13h30-17h00
107 Lê Đức Anh 06/11/2015 Trương Thị Hậu 29/06/2016 13h30-17h00
108 Ngô minh châu 12/02/2015 Nguyễn thị ánh nguyệt 29/06/2016 13h30-17h00
109 Phạm bảo Nguyên 07/02/2014 Hoang thị hồng hạnh 29/06/2016 13h30-17h00
110 Ngô minh ngọc 12/02/2015 Nguyễn thị ánh nguyệt 29/06/2016 13h30-17h00
111 Lê Gia Hân 06/02/2015 Trần Minh Hằng 29/06/2016 13h30-17h00
112 Chu Thị Thu Thủy 05/06/1987 chu ngọc sơn 29/06/2016 13h30-17h00
113 Trần Bảo Sơn 03/12/2015 Đỗ Thuỳ Dinh 29/06/2016 13h30-17h00
114 Đặng Diệu Linh 22/07/2014 Đặng Thu Trang 29/06/2016 13h30-17h00
115 Trần Bảo Sơn 03/12/2015 Trần Đức Thịnh 29/06/2016 13h30-17h00
116 Phạm Trang Linh 12/10/2015 Phạm Văn Nhượng 29/06/2016 13h30-17h00
117 Phạm Nguyễn Phúc Nguyên 10/10/2016 Nguyễn Thu Trà 29/06/2016 13h30-17h00
118 Nguuyễn Ngọc Thảo Chi 02/11/2014 Nguyễn Ngọc Trai 29/06/2016 13h30-17h00
119 Nguyễn Trọng Hiếu 10/01/2016 Chu Thị Thu Thủy 29/06/2016 13h30-17h00
120 vũ tuấn dũng 31/07/2013 nguyễn thu hường 29/06/2016 13h30-17h00
121 nguyen bao tue lam 28/10/2015 ngo thi duyen 30/06/2016 8h00 - 11h30
122 Nguyễn Trung Kiên 19/01/2016 Lê Thị Thanh Hoa 30/06/2016 8h00 - 11h30
123 Nguyễn Bảo Phương 20/10/2015 Nguyễn Thị Phương Thúy 30/06/2016 8h00 - 11h30
124 Nguyễn gia hân 05/03/2011 Nguyễn thị thanh thủy 30/06/2016 8h00 - 11h30
125 Nguyễn Tuấn Phong 24/11/2014 Lương Thị Thùy Dung 30/06/2016 8h00 - 11h30
126 vũ đức anh 25/07/2015 nguyễn thu hường 30/06/2016 8h00 - 11h30
127 Lê Nguyễn Huyền Linh 17/05/2013 Nguyễn Thị Thanh Huyền 30/06/2016 8h00 - 11h30
128 Nguyễn Đăng Khoa 27/07/2015 Nguyễn Minh Ngọc 30/06/2016 8h00 - 11h30
129 Nguyễn Đăng Khoa 27/07/2015 Nguyễn Minh Ngọc 30/06/2016 8h00 - 11h30
130 Vu Bao Chi 10/05/2010 Vu Minh Duc 30/06/2016 8h00 - 11h30
131 Nguyễn Ngọc Huyền Linh 21/07/2015 Đào Thuý Nga 30/06/2016 8h00 - 11h30
132 Ngô Nhật Minh 17/06/2014 Trần Thị Mỹ Hạnh 30/06/2016 8h00 - 11h30
133 Nghiêm Hồng Ngọc 06/02/2016 Nghiêm Tuấn Anh 30/06/2016 8h00 - 11h30
134 Nguyễn Thái Sơn 15/01/1985 Bùi Thị Thoa 30/06/2016 8h00 - 11h30
135 Lưu trần trung nguyên 14/12/2015 tran thi quynh anh 30/06/2016 8h00 - 11h30
136 Bùi minh khuê 10/04/2015 Bùi đăng ninh 30/06/2016 8h00 - 11h30
137 Lưu Hà My 11/03/2015 Nguyễn Hồng Nhung 30/06/2016 8h00 - 11h30
138 Nguyễn Thanh Phong 29/11/2015 Nguyễn Đức Minh 30/06/2016 8h00 - 11h30
139 Bùi minh khuê 10/04/2015 Nguyên thị minh thu 30/06/2016 8h00 - 11h30
140 Phạm Trang Linh 12/10/2015 Phạm Văn Nhượng 30/06/2016 8h00 - 11h30
141 VŨ MINH KHANG 10/09/2016 Lê Thị Lâm 30/06/2016 8h00 - 11h30
142 Lương Ngọc Hoàng Dương 24/03/2015 Dương Thị Hà 30/06/2016 8h00 - 11h30
143 Nguyễn Nhật Nam 22/03/2016 Nguyễn Hữu Hùng 30/06/2016 8h00 - 11h30
144 Nguyễn Khôi Nguyên 11/04/2013 Ngô Thị Vân Khánh 30/06/2016 8h00 - 11h30
145 Đặng Minh Đức 01/02/2016 Đào Thu Trang 30/06/2016 8h00 - 11h30
146 Đinh Xuân Nguyên 20/11/2012 Dương Thị Minh 30/06/2016 8h00 - 11h30
147 Nguyễn Đắc Vinb 16/02/2012 Nguyen Thi hai Yen 30/06/2016 8h00 - 11h30
148 Nguyễn Ngọc Hà 05/07/2014 Dương Thị Hoa 30/06/2016 8h00 - 11h30
149 Nguyễn Duy Anh 07/01/2015 Nguyễn Trà Mi 30/06/2016 8h00 - 11h30
150 Đỗ Gia Hưng 16/11/2015 Trần Thị Vân Anh 30/06/2016 8h00 - 11h30
151 Đỗ Khánh Linh 06/04/2012 Phạm Thị Thu Phương 30/06/2016 11h30-17h00
152 Đinh Xuân Nguyên 20/11/2012 Dương Thị Minh 30/06/2016 11h30-17h00
153 Ngô ngọc diệp 01/10/2015 Đào yến nga 30/06/2016 11h30-17h00
154 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 23/11/2012 Nguyễn Bích Ngọc 30/06/2016 11h30-17h00
155 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 23/11/2012 Nguyễn Bích Ngọc 30/06/2016 11h30-17h00
156 Vũ Tuệ Nhi 03/07/2016 Nguyễn Thị Ngọc Anh 30/06/2016 11h30-17h00
157 Đỗ Bảo Ngân 02/10/2015 phạm bích ngọc 30/06/2016 11h30-17h00
158 Lê Phan Anh 06/04/2016 Lê quang phúc 30/06/2016 11h30-17h00
159 Nguyễn Minh 24/03/2014 Ngô Phương Linh 30/06/2016 11h30-17h00
160 Đỗ Minh Trí 04/03/2014 Phạm Thị Thu Phương 30/06/2016 11h30-17h00
161 Cao Đăng Kỳ 13/02/2016 Nguyễn Thị Thanh Hải 30/06/2016 11h30-17h00
162 Lê Sỹ Quân 01/10/2015 Lê Sỹ Thông 30/06/2016 11h30-17h00
163 Lê Phương Nhi 23/07/2013 Lê Sỹ Thông 30/06/2016 11h30-17h00
164 Đỗ bảo ngân 02/10/2015 Phạm bích ngọc 30/06/2016 11h30-17h00
165 Phạm hữu bảo 11/11/2016 Lại hồng thuý 30/06/2016 11h30-17h00
166 Đào Hà Linh 14/08/2014 Trần Thị Hồng Hạnh 30/06/2016 11h30-17h00
167 Vũ Tuệ Nhi 03/07/2016 Nguyễn Thị Ngọc Anh 30/06/2016 11h30-17h00
168 Trần Hải Phong 25/10/2015 Trần Thị Ngọc Hậu 30/06/2016 11h30-17h00
169 Đỗ Hoàng Khánh 27/06/2015 Hồ thị huyền 30/06/2016 11h30-17h00
170 lê min trí việt 29/09/2015 nhu huong giang 30/06/2016 11h30-17h00
171 Nguyễn phương linh 04/09/2015 đào thị mai 30/06/2016 11h30-17h00
172 Mai hà anh 30/11/2015 Hà hương giang 30/06/2016 11h30-17h00
173 Vũ Đình Bảo Nam 10/03/2015 Vũ Đình Quân 30/06/2016 11h30-17h00
174 Nguyễn Hà My 02/12/2015 Tưởng Thu Hoà 30/06/2016 11h30-17h00
175 Đặng Đình Vũ 25/11/2015 Vũ Thu Thảo 30/06/2016 11h30-17h00
176 Hoàng Bảo Trâm 21/11/2015 Hàn Vân Anh 30/06/2016 11h30-17h00
177 Lý Minh Hà 12/06/2015 Tưởng Thúy Nga 30/06/2016 11h30-17h00
178 Đào Tuệ Minh 13/10/2015 Đào Duy Hải 30/06/2016 11h30-17h00
179 Nguyễn minh khang 04/02/2016 Đỗ hoàng mỹ linh 30/06/2016 11h30-17h00
180 Bùi Ngọc Diệp 15/06/2013 Nguyễn Thị Thùy Trang 30/06/2016 11h30-17h00
181 Nguyễn Hoàng Lâm 13/11/2015 Hoàng Minh Phương 01/07/2016 8h00 - 11h30
182 Cao minh đức 18/09/2015 Trần thị hằng 01/07/2016 8h00 - 11h30
183 Nguyễn Ngọc Hải 07/08/2012 Bùi Thị Thúy 01/07/2016 8h00 - 11h30
184 Phạm phương phương 20/10/2013 Ngô thị thuỳ dương 01/07/2016 8h00 - 11h30
185 Phạm Ngọc Hà My 22/08/2015 ĐỖ PHƯƠNG HIỀN 01/07/2016 8h00 - 11h30
186 Nguyễn minh ngọc 28/02/2016 Phạm thu thuỷ 01/07/2016 8h00 - 11h30
187 Do huong thao 28/05/2014 Nguyen thi van trang 01/07/2016 8h00 - 11h30
188 Lưu Bảo Anh 05/02/2014 Công thanh Hương 01/07/2016 8h00 - 11h30
189 Nguyễn Minh Khang 13/01/2013 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 01/07/2016 8h00 - 11h30
190 Phạm trần bảo anh 28/09/2015 Trần thị hương 01/07/2016 8h00 - 11h30
191 Lê Tuấn Lâm 22/07/2015 Lê Sỹ Hưng 01/07/2016 8h00 - 11h30
192 Đỗ Trúc Nhi 01/05/2016 Nguyễn Thị Cẩm Vân 01/07/2016 8h00 - 11h30
193 Lê Tùng Lâm 22/07/2015 Lê Sỹ Hưng 01/07/2016 8h00 - 11h30
194 Pham manh hung 03/01/2015 đỗ thị kim thu 01/07/2016 8h00 - 11h30
195 Phạm trần trà my 13/11/2016 Trần thị hương 01/07/2016 8h00 - 11h30
196 Tran Quynh anh 10/03/2010 Đinh Thi Tuoi 01/07/2016 8h00 - 11h30
197 hoàng minh anh 18/10/2014 ngô thuý hoa 01/07/2016 8h00 - 11h30
198 Hoàng gia Hân 01/02/2016 Đỗ thị thuý 01/07/2016 8h00 - 11h30
199 Lê Đăng TuấnKiệt 25/09/2014 Đỗ Thị Thu 01/07/2016 8h00 - 11h30
200 Nguyễn Gia Linh 22/05/2015 Nguyễn Thị Kiều Trang 01/07/2016 8h00 - 11h30
201 Lê Đức Anh 20/04/2016 Phan Thị Hải Tú 01/07/2016 8h00 - 11h30
202 Trần Bảo Anh 24/11/2012 Vũ Huyền Trang 01/07/2016 8h00 - 11h30
203 Nguyễn Gia Linh 22/05/2015 Nguyễn Thị Kiều Trang 01/07/2016 8h00 - 11h30
204 Phạm Gia Khôi 04/08/2014 Nguyễn Thị Tươi 01/07/2016 8h00 - 11h30
205 Hoàng Thị ngọc diệp 01/02/2015 Đỗ Thị nhung 01/07/2016 8h00 - 11h30
206 Trương Ngọc Hân 16/12/2016 Trương Hồng Sơn 01/07/2016 8h00 - 11h30
207 Nguyễn Duy Đạt 10/10/2011 Vương Thị Yến 01/07/2016 8h00 - 11h30
208 Dương Diệp Khanh 10/08/2015 Nguyễn Thị Nga 01/07/2016 8h00 - 11h30
209 Nguyễn Minh Ngọc 14/10/2015 Vương Thị Yến 01/07/2016 8h00 - 11h30
210 Trần Thuỳ Anh 30/09/2016 Vũ Huyền Trang 01/07/2016 8h00 - 11h30
211 Nguyễn thành công 25/08/2014 Phan thu trang 01/07/2016 11h30-17h00
212 Nguyễn Quỳnh Anh 12/12/2014 Nguyễn Hải Đăng 01/07/2016 11h30-17h00
213 Vũ Anh Khoa 10/07/2015 Vũ Thành Giang 01/07/2016 11h30-17h00
214 Lê Đức Hùng 13/08/2015 Nguyễn Thu Mai 01/07/2016 11h30-17h00
215 Hoàng Diệp Diễm Châu 01/08/2015 Diệp Thị Hậu 01/07/2016 11h30-17h00
216 Lê Thái An 13/05/2013 Nguyễn Thu Mai 01/07/2016 11h30-17h00
217 Nguyễn Tuệ Linh 03/01/2015 Đặng Minh Phương 01/07/2016 11h30-17h00
218 Nguyễn Nam Phong 28/10/2012 Đặng Thanh Tuyền 01/07/2016 11h30-17h00
219 Hoàng Quang Đạt 25/09/2009 Diệp Thị Hậu 01/07/2016 11h30-17h00
220 Nguyễn Hải Nam 14/01/2016 Đặng Thanh Tuyền 01/07/2016 11h30-17h00
221 Nguyễn Tuệ Anh 07/10/2009 Đặng Minh Phương 01/07/2016 11h30-17h00
222 Lê Hà Linh 21/06/2015 Vũ Thị Kim Thanh 01/07/2016 11h30-17h00
223 Đặng Châu Anh 30/09/2015 Đỗ Kim Hoa 01/07/2016 11h30-17h00
224 Nghiêm Đăng Khoa 14/09/2014 Nguyễn Thị Nhật Linh 01/07/2016 11h30-17h00
225 Nguyễn Quang Anh 31/12/2014 Nguyễn Thị Thuỳ Hương 01/07/2016 11h30-17h00
226 Phạm Bảo Hân 12/07/2014 Nguyễn Thị Thu Trang 01/07/2016 11h30-17h00
227 Trần văn toàn 22/12/2016 Nguyễn thị hạnh 01/07/2016 11h30-17h00
228 lã phương uyên 14/01/2014 lã xuân thành 01/07/2016 11h30-17h00
229 nguyễn ngọc linh nhi 12/12/2012 đô thùy linh 01/07/2016 11h30-17h00
230 nguyễn ngọc linh nhi 12/12/2012 đô thùy linh 01/07/2016 11h30-17h00
231 nguyễn ngọc linh nhi 12/12/2012 đô thùy linh 01/07/2016 11h30-17h00
232 Ngô Hoàng Anh 19/08/2014 Ngô thị chiên 01/07/2016 11h30-17h00
233 Đặng Châu Anh 30/09/2015 Đỗ Kim Hoa 01/07/2016 11h30-17h00
234 Nguyễn phúc bình an 14/03/2013 Ngô quỳnh anh 01/07/2016 11h30-17h00
235 Hoàng my anh 14/09/2015 Vuong Thi Lan Anh 01/07/2016 11h30-17h00
236 Trịnh Hoàng Dương 10/04/2016 Đặng Thu Hằng 01/07/2016 11h30-17h00
237 Nguyễn ngô quỳnh chi 22/12/2008 Ngô quỳnh anh 01/07/2016 11h30-17h00
238 Nguyễn trọng nhân 30/12/2013 Vũ thị tuyên 01/07/2016 11h30-17h00
239 Nguyễn Trần Gia Linh 03/11/2012 Nguyễn Bá Long 01/07/2016 11h30-17h00
240 Lê Đức Nguyên 15/01/2016 Lê Hoài Nam 01/07/2016 11h30-17h00
241 Trần thiên hương 05/01/2014 Vũ thị thanh 02/07/2016 8h00 - 11h30
242 Nguyễn Minh Khôi 09/06/2015 Trần Thị Huyền Trang 02/07/2016 8h00 - 11h30
243 Nguyễn Ánh Ngọc 20/11/2015 Nguyễn Quốc Tùng 02/07/2016 8h00 - 11h30
244 Nguyễn anh bảo châu 13/10/2015 Lê Thuỳ Dương 02/07/2016 8h00 - 11h30
245 Đặng Minh Đức 25/10/2015 Đào Thu Trang 02/07/2016 8h00 - 11h30
246 Nguyễn Quỳnh Giao 14/04/2016 Nguyễn Trung Thành 02/07/2016 8h00 - 11h30
247 Bùi Hải Phong 02/01/2016 Nguyễn Ngọc Thuỳ Linh 02/07/2016 8h00 - 11h30
248 Đào Huy Minh 15/04/2015 Truong thu phương 02/07/2016 8h00 - 11h30
249 Phạm Tiến Đạt 08/09/2013 Đồng thị thu giang 02/07/2016 8h00 - 11h30
250 Trần khôi nguyên 10/10/2013 Lương thị châm oanh 02/07/2016 8h00 - 11h30
251 Đào phương Linh 21/12/2008 truong thu Phương 02/07/2016 8h00 - 11h30
252 Nguyễn Phương Hoàng Anh 09/08/2011 Nguyễn Thị THu 02/07/2016 8h00 - 11h30
253 Trần ngọc trân 14/10/2015 Trần thị huyền 02/07/2016 8h00 - 11h30
254 Nguyễn Yến Đan 22/12/2014 Nguyễn Thị Thu 02/07/2016 8h00 - 11h30
255 Chu Nam Khánh 03/09/2016 Chu Quang Mạnh 02/07/2016 8h00 - 11h30
256 lê gia huy 06/11/2015 Nguuễn thị Hằng 02/07/2016 8h00 - 11h30
257 Nguyễn Tuệ Minh 02/08/2012 Đặng Minh Phương 02/07/2016 8h00 - 11h30
258 Nguyễn Phương Anh 25/11/2013 Nguyễn Thị Khuyên 02/07/2016 8h00 - 11h30
259 Nguyễn Tuệ Linh 01/03/2015 Đặng Minh Phương 02/07/2016 8h00 - 11h30
260 Nguyễn Huyền Anh 04/08/2015 Nguyễn Thị Khuyên 02/07/2016 8h00 - 11h30
261 Nguyễn Tuệ Anh 07/10/2009 Đặng Minh Phương 02/07/2016 8h00 - 11h30
262 Đặng Minh Nhật 10/08/2011 Nguyễn Thị Ngọc Bích 02/07/2016 8h00 - 11h30
263 Nguyễn Hoàng Nam 06/10/2015 Mai Thị Hồng Nhung 02/07/2016 8h00 - 11h30
264 Lê Ngọc Bích 11/06/2015 Đào thanh hà 02/07/2016 8h00 - 11h30
265 Nguyễn Chí Thành 24/09/2015 Đỗ Thị Tuyết 02/07/2016 8h00 - 11h30
266 lê ngọc bích 06/11/2015 lê quan hưng 02/07/2016 8h00 - 11h30
267 Trần Ngọc Bảo Nhi 10/12/2015 Lưu Ngọc Linh 02/07/2016 8h00 - 11h30
268 Tạ gia huy 11/11/2015 Nguyễn mỹ linh 02/07/2016 8h00 - 11h30
269 Đinh Hà An 18/12/2012 Nguyễn Thị Thu Hà 02/07/2016 8h00 - 11h30
270 Đặng Minh Sang 03/12/2014 Bùi Thuỳ Ninh 02/07/2016 8h00 - 11h30
271 Nguyễn Vũ Bảo An 10/12/2012 Vũ Thị Bích Hòa 02/07/2016 11h30-17h00
272 Bùi Nguyễn Đăng Khôi 23/05/2011 Nguyễn Thị Thu 02/07/2016 13h30-17h00
273 Nguyễn Vũ Kiên 21/08/2014 Vũ Thị Hà 02/07/2016 13h30-17h00
274 Phạm Hữu Bảo 11/11/2015 Lại Hồng Thúy 02/07/2016 13h30-17h00
275 Phạm Hoàng Khang 15/08/2014 Hoàng Thị Quỳnh Lưu 02/07/2016 13h30-17h00
276 Lê hữu thanh tùng 26/10/1992 Trần thị thanh nhàn 02/07/2016 13h30-17h00
277 Trịnh Minh Quân 31/12/2013 Đỗ Thị Thu Nga 02/07/2016 13h30-17h00
278 Trịnh Đăng Khoa 24/04/2016 Cao Phương Dung 02/07/2016 13h30-17h00
279 Đoàn Gia Hân 09/09/2013 Hoàng Thị Thu Hương 02/07/2016 13h30-17h00
280 Phạm Duy Khánh 28/09/2015 Trần Thị Phương Thảo 02/07/2016 13h30-17h00
281 Trần Gia Linh 31/03/2016 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên 02/07/2016 13h30-17h00
282 Đào Nguyên Khang 24/01/2013 Nguyễn Thị Quya 02/07/2016 13h30-17h00
283 Nguyễn Nhật Nam 16/10/2015 Nguyễn Thùy Anh 02/07/2016 13h30-17h00
284 Ngô Bảo Nam 29/11/2012 Ngô Thị Huyền 02/07/2016 13h30-17h00
285 Nguyễn Ánh Ngọc 20/11/2015 Nguyễn Quốc Tùng 02/07/2016 13h30-17h00
286 Ngô Khánh Băng 07/07/2015 Ngô Thị Huyền 02/07/2016 13h30-17h00
287 Tống Thị Phương Anh 24/05/2013 Nguyễn Thị Bích Hằng 02/07/2016 13h30-17h00
288 Lê anh đức 14/04/2016 Lê văn tú 02/07/2016 13h30-17h00
289 Trịnh Quang Huy 27/01/2012 Nguyễn Thị Thu Phương 02/07/2016 13h30-17h00
290 Đỗ Viết Tùng Giang 21/12/2008 Trần Thị Ngân 02/07/2016 13h30-17h00
291 Ngô Xuân Anh Minh 03/11/2007 Nguyễn Thị Thuỷ 02/07/2016 13h30-17h00
292 Nguyễn Nam Khang 22/08/2015 Trần Thị Thanh Thảo 02/07/2016 13h30-17h00
293 Nguyễn đinh bảo lâm 01/06/2014 Đinh thị thu trang 02/07/2016 13h30-17h00
294 Ngô Minh Anh 08/04/2015 Nguyễn thị Thuỷ 02/07/2016 13h30-17h00
295 Vũ Hoàng Huy 15/10/2015 Nguyễn Thị Hiền 02/07/2016 13h30-17h00
296 Hoàng Đào Gia Huy 25/04/2015 Đào Thanh Hường 02/07/2016 13h30-17h00
297 Nguyễn Tiến Trung Quân 23/09/2015 Nguyễn Tiến Hải 02/07/2016 13h30-17h00
298 Bùi Quang Hải 06/03/2014 Bùi Bích Thảo 02/07/2016 13h30-17h00
299 bùi nam khánh 07/07/2014 nguyễn thị hồng nhung 02/07/2016 13h30-17h00
300 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 21/10/2015 Nguyễn Hoa Quỳnh 02/07/2016 13h30-17h00
301 Nguyễn Minh Tiến 18/11/2013 lê thị hòa 03/07/2016 8h00 - 11h30
302 Dương Đức Chính 04/08/2016 Lê Thị Hải 03/07/2016 8h00 - 11h30
303 nguyễn lê trường nguyên 23/12/2011 lê thị cẩm nhung 03/07/2016 8h00 - 11h30
304 vũ quảng tuệ 17/08/2015 lê ngọc hà 03/07/2016 8h00 - 11h30
305 Đào Bảo Ngọc 22/12/2015 Trần Thuỳ Trang 03/07/2016 8h00 - 11h30
306 Bùi Nguyễn Thảo Linh 15/04/2013 Bùi Như Hoàn 03/07/2016 8h00 - 11h30
307 Hoàng Gia Bảo 29/11/2015 Hoàng Anh 03/07/2016 8h00 - 11h30
308 Trương bảo ly 20/12/2013 Trương văn cường 03/07/2016 8h00 - 11h30
309 Vũ Minh Tuấn 13/09/2016 Bạch Thị Phương 03/07/2016 8h00 - 11h30
310 Nguyễn Trâm Anh 02/11/2015 Nguyễn Thị Ngọc Thuỳ 03/07/2016 8h00 - 11h30
311 Dương Đức Chính 04/08/2015 Dương Minh Quân 03/07/2016 8h00 - 11h30
312 Lê Tuấn Lâm 22/07/2015 Nguyễn Hồng Nhung 03/07/2016 8h00 - 11h30
313 Nguyễn hải nam 18/05/2016 Đặng Thuý An 03/07/2016 8h00 - 11h30
314 Vũ Minh Tuấn 13/09/2015 Vũ Xuân Vọng 03/07/2016 8h00 - 11h30
315 Lê Tùng Lâm 22/07/2015 Nguyễn Hồng Nhung 03/07/2016 8h00 - 11h30
316 Đỗ Trần Bảo Nam 15/09/2015 Trần Thị Thu Phương 03/07/2016 8h00 - 11h30
317 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 21/10/2015 Nguyễn Hoa Quỳnh 03/07/2016 8h00 - 11h30
318 Vũ Tống Minh Anh 14/10/2015 Tống Thị Minh Phương 03/07/2016 8h00 - 11h30
319 Nguyễn Khánh An 02/03/2016 Trần Thị Đức Hiếu 03/07/2016 8h00 - 11h30
320 Vũ Tống Minh Anh 14/10/2015 Tống Thị Minh Phương 03/07/2016 8h00 - 11h30
321 Nguyễn Khánh Tâm 02/03/2016 trần Thị Đức Hiếu 03/07/2016 8h00 - 11h30
322 Nguyễn Tuấn Phong 10/10/2014 Phùng Hồng Nhung 03/07/2016 8h00 - 11h30
323 Hoàng Nguyễn Đức Anh 21/11/2010 Hoàng Văn Độ 03/07/2016 8h00 - 11h30
324 Hoàng Nguyễn Nam Anh 31/01/2015 Nguyễn Thị Hiền 03/07/2016 8h00 - 11h30
325 Lưu Phú Hiển 17/12/2015 Phạm Huyền Trang 03/07/2016 8h00 - 11h30
326 Trần Đức Vinh 15/10/2013 Trần Anh Linh 03/07/2016 8h00 - 11h30
327 Kim Trần Do Yoon 18/11/2015 Trần Thúy Kiều 03/07/2016 8h00 - 11h30
328 Hoàng Gia Hân 01/02/2016 Đỗ thị thuý 03/07/2016 8h00 - 11h30
329 Nguyễn gia bảo 07/08/2016 Hoàng diễm hà 03/07/2016 8h00 - 11h30
330 Nguyen Thuy Duong 05/03/2016 Luong Thu Nga 03/07/2016 8h00 - 11h30
331 Hồ Thị Thanh 14/12/2015 Hồ Thị Thanh 03/07/2016 13h30-17h00
332 Trần Hải Anh 17/09/2014 Trần Quang Vinh 03/07/2016 13h30-17h00
333 Trần Hải Anh 17/09/2014 Trần Quang Vinh 03/07/2016 13h30-17h00
334 Hoàng Minh Đức 22/02/2014 Lê Thanh Hương 03/07/2016 13h30-17h00
335 Nguyễn Trung Quân 23/11/2015 Nguyễn Thị Thuyên 03/07/2016 13h30-17h00
336 Phạm Minh Trí 22/10/2016 Phùng Thị Xuân 03/07/2016 13h30-17h00
337 Phạm Bảo Hân 24/10/2013 Phùng Thị Xuân 03/07/2016 13h30-17h00
338 Phạm Gia Hưng 30/08/2015 Đỗ Thị Quỳnh Trang 03/07/2016 13h30-17h00
339 Đào Thu Giang 16/11/2008 Nguyễn THị THu Hoài 03/07/2016 13h30-17h00
340 Hoàng Ngọc Bảo Trâm 08/04/2014 Trịnh Thị Tuyết 03/07/2016 13h30-17h00
341 Nguyen duy anh 29/06/2015 Nguyen thi nhung 03/07/2016 13h30-17h00
342 Vũ Đình Long 11/02/2010 Nguyễn Ngọc Linh 03/07/2016 13h30-17h00
343 Vũ Đạt 01/08/2015 Nguyễn Ngọc Linh 03/07/2016 13h30-17h00
344 Nguyễn Quang Huy Nam 14/02/2016 Nguyễn Thị Thái 03/07/2016 13h30-17h00
345 Nguyễn Huyền Anh 13/01/2015 Lê Thị Thu Huyền 03/07/2016 13h30-17h00
346 nguyễn giang như 03/11/2016 Trần thu hằng 03/07/2016 13h30-17h00
347 Phương Tùng Bách 01/11/2015 Nguyễn Thị Thu Hằng 03/07/2016 13h30-17h00
348 Nguyen Gia Han 29/01/2015 Bui Thi Hoang Anh 03/07/2016 13h30-17h00
349 Cao hữu tùng anh 01/09/2016 Nguyễn minh nguyệt 03/07/2016 13h30-17h00
350 Trần Đức Quang 25/07/2015 Tô Phương Linh 03/07/2016 13h30-17h00
351 Nguyễn minh đức 24/09/2015 Nguyễn thị minh trang 03/07/2016 13h30-17h00
352 Phạm Hoàng Nam 16/09/2016 Lê Thuý Hằng 03/07/2016 13h30-17h00
353 Trần Quang Huy 16/04/2001 Đỗ Thị Minh Nguyệt 03/07/2016 13h30-17h00
354 Nguyễn hồng phúc 28/10/2015 Nguyễn thị thương 03/07/2016 13h30-17h00
355 Le Dinh Minh Khoi 27/07/2014 Lai Thi Huyen 03/07/2016 13h30-17h00
356 Nong Duc Manh 10/11/2012 Le Thu Linh 03/07/2016 13h30-17h00
357 Doãn Trường Lâm 31/05/2014 Nguyễn Thị Bảy 03/07/2016 13h30-17h00
358 Nguyễn Ngọc Lâm 07/08/2012 Bùi Thị Thúy 03/07/2016 13h30-17h00
359 Trần Tuấn Kiệt 24/01/2016 Nguyễn Thanh Hoa 03/07/2016 13h30-17h00
360 Trần Tuấn Kiệt 24/01/2014 Nguyễn Thanh Hoa 03/07/2016 13h30-17h00
361 Nguyễn Gia Hân 21/11/2013 Cao Thị Thu Thủy 04/07/2016 8h00 - 11h30
362 Nguyễn ngọc minh tâm 22/11/2014 Nguyễn ngọc linh 04/07/2016 8h00 - 11h30
363 Trần Nhã Uyên 10/03/2015 Dương Thái Hà 04/07/2016 8h00 - 11h30
364 Lê Châu Minh Ngọc 02/02/2016 Dương Minh Trang 04/07/2016 8h00 - 11h30
365 Lê Hà Vy 18/10/2015 Nguyễn Thanh Hương 04/07/2016 8h00 - 11h30
366 Lê Hà Vy 18/10/2015 Nguyễn Thanh Hương 04/07/2016 8h00 - 11h30
367 Lê Hà Vy 18/10/2015 Nguyễn Thanh Hương 04/07/2016 8h00 - 11h30
368 Tạ nhã quyên 19/01/2014 Bùi thị phương thảo 04/07/2016 8h00 - 11h30
369 Trần Tuấn Kiệt 24/01/2014 Nguyễn Thanh Hoa 04/07/2016 8h00 - 11h30
370 Đặng Hà Minh 16/10/2009 Đặng Đức Thắng 04/07/2016 8h00 - 11h30
371 Nguyễn Gia Huy 16/12/2015 Nguyễn Hà Thanh 04/07/2016 8h00 - 11h30
372 Nông thị an nhiên 17/01/2016 Hoàng thị mai 04/07/2016 8h00 - 11h30
373 Lê quốc nam 21/04/2013 Nguyễn thị thu hằng 04/07/2016 8h00 - 11h30
374 Trần khánh chi 10/09/2013 Trịnh thu Trang 04/07/2016 8h00 - 11h30
375 Đặng Bảo Anh 23/06/2015 Nguyễn Thị Hải Ly 04/07/2016 8h00 - 11h30
376 Đặng Bảo Nam 05/02/2014 Nguyễn Thị Hải Ly 04/07/2016 8h00 - 11h30
377 Hà Gia Nhi 12/03/2014 Nguyễn Thị Việt Hoa 04/07/2016 8h00 - 11h30
378 Hà Quỳnh Như 28/09/2015 Nguyễn Thị Việt Hoa 04/07/2016 8h00 - 11h30
379 Dang Bao Han 16/09/2013 Hoang Hong Nhung 04/07/2016 8h00 - 11h30
380 Nguyễn Anh Bảo Châu 13/10/2016 Lê Thuỳ Dương 04/07/2016 8h00 - 11h30
381 Nghiêm Tùng Chi 17/11/2014 Nghiêm Thanh Tùng 04/07/2016 8h00 - 11h30
382 Nguyễn Bảo Anh 11/05/2015 Đào Thị Phương Thuý 04/07/2016 8h00 - 11h30
383 Nguyễn Nguyên Khang 28/11/2014 Dương Thu Hiền 04/07/2016 8h00 - 11h30
384 Nguyễn Khôi Nguyê 04/06/2011 Nguyễn Sơn Tùng 04/07/2016 8h00 - 11h30
385 Mai Hoàng Minh 19/02/2011 Nguyễn Thị Thanh Hương 04/07/2016 8h00 - 11h30
386 Dinh Ba Tuan Khoi 22/10/2015 Pham Thi Thu Hien 04/07/2016 8h00 - 11h30
387 Đinh Diệp Chi 08/07/2015 Nguyễn Thị Vân Anh 04/07/2016 8h00 - 11h30
388 Vũ Phương Thảo 07/12/2015 Đỗ Thị Bích Phượng 04/07/2016 8h00 - 11h30
389 phạm phương dung 28/02/2014 nguyễn thị hương 04/07/2016 8h00 - 11h30
390 Dư Minh Nhật 05/11/2016 Nguyễn Ngọc Dung 04/07/2016 8h00 - 11h30
391 Vũ Phương Thảo 07/12/2015 Đỗ Thị Bích Phượng 04/07/2016 13h30-17h00
392 Đỗ Trịnh Hoàng Long 29/01/2011 Trịnh Tú Anh 04/07/2016 13h30-17h00
393 Kiều Minh Đăng 27/10/2015 Vũ Thị Lan 04/07/2016 13h30-17h00
394 Lê phương uyên 12/03/2016 Vũ thị thu hằng 04/07/2016 13h30-17h00
395 Lê vũ bảo châu 06/06/2016 Vũ thị thu hằng 04/07/2016 13h30-17h00
396 HÀ KHÔI NGUYÊN 08/12/2014 Nguyễn Thị Kim Chi 04/07/2016 13h30-17h00
397 Đỗ ngọc mai 09/09/2013 Đỗ tiến dũng 04/07/2016 13h30-17h00
398 Phạm Hoàng Anh Thư 17/12/2015 Hoàng Thị Huyền Trang 04/07/2016 13h30-17h00
399 Nguyễn Ngọc Hà Linh 13/01/2016 Nguyễn Ngọc Huy 04/07/2016 13h30-17h00
400 Nguyễn Ngọc Minh Thu 15/10/2015 Nguyễn Ngọc Huy 04/07/2016 13h30-17h00
401 Nguyễn Gia Hân 11/08/2013 Nguyễn sỹ huy 04/07/2016 13h30-17h00
402 Mai Bách 27/11/2015 Nguyễn Thuỳ Dương 04/07/2016 13h30-17h00
403 cao đình phong 25/09/2010 nguyễn thị lan 04/07/2016 13h30-17h00
404 cao đình tuấn 03/12/2015 nguyễn thị lan 04/07/2016 13h30-17h00
405 Bùi Phạm Ngọc Minh 30/04/2016 Phạm Thị Tuyết 04/07/2016 13h30-17h00
406 Tống Hoàng Minh 14/11/2015 Tống Văn Quyết 04/07/2016 13h30-17h00
407 Vũ kiều linh 18/07/2015 kieu hồng hoa 04/07/2016 13h30-17h00
408 Dương Minh Anh 16/07/2015 Dương Mạnh Tuân 04/07/2016 13h30-17h00
409 ĐẶNG AN AN 26/12/2013 Nguyễn Tiến Linh 04/07/2016 13h30-17h00
410 Lê minh khôi 01/11/2016 Hoàng thị hiên 04/07/2016 13h30-17h00
411 Bùi Hà Gia Nhi 06/12/2012 Trần Thị Khánh Hòa 04/07/2016 13h30-17h00
412 Vũ Quốc Bảo 21/09/2015 Đỗ thị mai lan 04/07/2016 13h30-17h00
413 Trần Minh Tiến 31/03/2013 Phạm Thị Hồng Liễu 04/07/2016 13h30-17h00
414 Đoàn Nhật Huy 13/01/2014 Nguyễn Mai Phương 04/07/2016 13h30-17h00
415 Trần Nguyễn Ngọc Anh 15/02/2013 Nguyễn Thị Hà Anh 04/07/2016 13h30-17h00
416 Nguyễn Xuân Tùng 30/11/2011 Vũ Thị Dung 04/07/2016 13h30-17h00
417 Phùng thanh trà 14/07/2014 Nguyễn thị Ngọc tú 04/07/2016 13h30-17h00
418 Nguyễn Minh Đức 16/12/2015 Nguyễn Thị Sợi 04/07/2016 13h30-17h00
419 Trần Tú Linh 30/03/2014 Bùi Thị Phương Anh 04/07/2016 13h30-17h00
420 Lê Xuân Bảo Huy 10/04/2014 Lê Thị Diệu Ly 04/07/2016 13h30-17h00
421 Nguyễn Dương Gia Hân 06/12/2015 Dương Tuyết Nhung 05/07/2016 8h00 - 11h30
422 Lê An Phú 10/10/2013 Đàm Thị Vân 05/07/2016 8h00 - 11h30
423 Lê Đàm Huyền Châu 31/10/2015 Đàm Thị Vân 05/07/2016 8h00 - 11h30
424 Nguyễn Đăng Minh 12/10/2015 Nguyễn Thị Kiều Loan 05/07/2016 8h00 - 11h30
425 Nguyễn Sophie Thuỳ Dương 28/03/2015 Nguyễn Thị Huyền Trang 05/07/2016 8h00 - 11h30
426 Bùi Dương Bảo An 14/04/2014 Dương Kim Thoa 05/07/2016 8h00 - 11h30
427 Hoàng Gia Hân 01/02/2016 Đỗ Thị Thuý 05/07/2016 8h00 - 11h30
428 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 28/12/2015 Hoàng Lan Phương 05/07/2016 8h00 - 11h30
429 Nguyễn Trọng Thanh Lâm 22/07/2013 Hoàng Lan Phương 05/07/2016 8h00 - 11h30
430 Nguyễn Hà My 16/12/2015 Thân Thị Trang 05/07/2016 8h00 - 11h30
431 Đinh Công Phúc Lâm 02/10/2016 Bùi Thị Bích Thuận 05/07/2016 8h00 - 11h30
432 Bùi Minh Khuê 10/04/2015 Bùi Đăng Ninh 05/07/2016 8h00 - 11h30
433 Lê Minh Khuê 26/03/2014 phạm thị bình 05/07/2016 8h00 - 11h30
434 Tạ Gia Huy 30/04/2015 Nguyễn Thị Hường 05/07/2016 8h00 - 11h30
435 Tạ Ngọc Diệp 23/03/2013 Nguyễn Thị Hường 05/07/2016 8h00 - 11h30
436 345 02/06/2016 fer 05/07/2016 8h00 - 11h30
437 Lại Ngọc Diệp 18/12/2013 Nguyễn Thị Thuý Nga 05/07/2016 8h00 - 11h30
438 Tạ Phú Quang 01/07/2014 Phạm Thị Sáy 05/07/2016 8h00 - 11h30
439 Trần Hoàng Minh Thư 05/01/2013 Hoàng Thị Thu Hường 05/07/2016 8h00 - 11h30
440 Nguyễn Mai Phương 10/10/2016 Vũ Minh Tuyết 05/07/2016 8h00 - 11h30
441 nguyễn bảo trâm 26/12/2012 vũ hồng nhạn 05/07/2016 8h00 - 11h30
442 an phương anh thư 20/04/2012 nguyễn lan phương 05/07/2016 8h00 - 11h30
443 Đinh Trần Gia Linh 06/02/2015 Trần Thuỳ Ngân 05/07/2016 8h00 - 11h30
444 Trần An Nam 12/12/2013 Đỗ Tố Như 05/07/2016 8h00 - 11h30
445 Nguyễn Xuân Tùng 30/11/2016 Vũ Thị Dung 05/07/2016 8h00 - 11h30
446 dư thảo nhi 06/12/2015 nguyễn phương thảo 05/07/2016 8h00 - 11h30
447 Vũ Anh Minh 28/12/2015 Hoàng Thị Thu Thuỷ 05/07/2016 8h00 - 11h30
448 Nguyen ngoc bao han 26/04/2013 Tran hoai anh 05/07/2016 8h00 - 11h30
449 Nguyễn việt cường 19/11/2015 Dương thị ngọc Quỳnh 05/07/2016 8h00 - 11h30
450 Trần Thu Hà 07/10/2012 Nguyễn Thu Hiền 05/07/2016 8h00 - 11h30
451 Lê Vũ Bình 01/03/2014 Phạm Thị Thu 05/07/2016 13h30-17h00
452 Đỗ bảo quý 21/11/2015 Chu thị thu hằng 05/07/2016 13h30-17h00
453 Đỗ thị ngọc linb 21/12/2010 Chu thị thu hằng 05/07/2016 13h30-17h00
454 Phạm khánh ngọc 08/08/2013 Thái anh vân 05/07/2016 13h30-17h00
455 nguyễn dương thái sơn 01/10/2015 nguyễn quang anh 05/07/2016 13h30-17h00
456 Đinh Trâm Anh 10/11/2016 Nguyễn Thanh Tú 05/07/2016 13h30-17h00
457 Nguyễn Khánh Chi 18/12/2014 Lê Thu Hà 05/07/2016 13h30-17h00
458 Nguyễn Minh Bảo An 24/02/2015 Nguyễn Trọng Nghĩa 05/07/2016 13h30-17h00
459 Nguyễn Minh Khánh An 24/02/2015 Bùi Minh Hiền 05/07/2016 13h30-17h00
460 Trần Khánh Chi 21/10/2014 Nguyễn Thị Thu Nga 05/07/2016 13h30-17h00
461 Hà Gia Bảo 13/09/2016 Nguyễn Thị Mai 05/07/2016 13h30-17h00
462 Lê Thị Thu Trang 19/10/2011 Nguyễn Thị Yến 05/07/2016 13h30-17h00
463 Lê Thị Thu Trang 19/10/2011 Nguyễn Thị Yến 05/07/2016 13h30-17h00
464 Lê Thị Thu Trang 19/10/2011 Nguyễn Thị Yến 05/07/2016 13h30-17h00
465 Bùi quốc bảo 12/12/2013 Nguyễn thị minh thu 05/07/2016 13h30-17h00
466 Huỳnh Nguyễn Bảo Nam 28/08/2013 Nguyễn Thu Hiền 05/07/2016 13h30-17h00
467 Đoàn Hữu Duy Phúc 15/09/2013 Phạm Thị Thủy 05/07/2016 13h30-17h00
468 Đặng Tuấn Hưng 12/12/2016 Nguyễn Thị Vân Anh 05/07/2016 13h30-17h00
469 Phan Vũ Trung Hiếu 25/08/2014 Vũ Phương Thảo 05/07/2016 13h30-17h00
470 Tạ Thiên Tường 09/01/2015 Dương Thùy Linh 05/07/2016 13h30-17h00
471 nguyễn hoàng xuân phúc 19/01/2014 hoàng ngọc diệp 05/07/2016 13h30-17h00
472 Đoàn Minh Châu 12/12/2015 Luyện Thị Thanh Hoa 05/07/2016 13h30-17h00
473 Đoàn Phương Linh 13/05/2010 Luyện Thị Thanh Hoa 05/07/2016 13h30-17h00
474 Trịnh Khánh Duy 03/01/2011 Thân Thị Khánh Linh 05/07/2016 13h30-17h00
475 Đinh Diệp Anh 15/08/2015 Đỗ Thu Huyền 05/07/2016 13h30-17h00
476 Đào Chí Hùng 22/10/2013 Đào Văn Hưng/Đào Thị Hạnh Ngàn 05/07/2016 13h30-17h00
477 TÔ GIA HUY 20/03/2015 Trần Thị Liễu 05/07/2016 13h30-17h00
478 Cao phương trang 14/10/2015 Phạm thị phương 05/07/2016 13h30-17h00
479 nguyễn gia huy 03/02/2016 nguyễn hồng hạnh 05/07/2016 13h30-17h00
480 Phạm Gia Bách 31/10/2010 Phạm Thanh Huyền 05/07/2016 13h30-17h00
481 Nguyễn Minh Hằng 08/02/2013 Lê Thu Hà 06/07/2016 8h00 - 11h30
482 Nguyen Duong Bao Tran 07/11/2013 Nguyen thuy duong 06/07/2016 8h00 - 11h30
483 Đinh Thục Anh 27/10/2015 Nguyễn Thị Thu Hà 06/07/2016 8h00 - 11h30
484 Lê Xuân Bảo Huy 10/04/2014 Lê Trung Kiên 06/07/2016 8h00 - 11h30
485 Phan Thanh Minh 16/04/2013 Lưu Thị Hường 06/07/2016 8h00 - 11h30
486 Đào duy tân 07/12/2016 Nguyễn thị huyền trang 06/07/2016 8h00 - 11h30
487 Đào Tuệ Minh 13/10/2015 Nguyễn Thu trang 06/07/2016 8h00 - 11h30
488 Nguyễn Yến NHi 01/08/2013 Nguyễn Thị Thu Phương 06/07/2016 8h00 - 11h30
489 Lê thị lâm anh 12/11/2015 Đào thị huê 06/07/2016 8h00 - 11h30
490 Lê Hà Minh 17/06/2015 Lê Thị Thúy Mai 06/07/2016 8h00 - 11h30
491 Trần Thành Nam 16/04/2015 Lê Thị Huyền 06/07/2016 8h00 - 11h30
492 Bùi Bảo Linh 16/11/2014 Đào Thị Thu Hương 06/07/2016 8h00 - 11h30
493 Phạm Bảo Nam 20/07/2013 Lê kim ngân 06/07/2016 8h00 - 11h30
494 Phạm Khương Gia Linh 24/02/2013 Phạm Quang Trung 06/07/2016 8h00 - 11h30
495 PHẠM QUỲNH ANH 06/01/2015 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 06/07/2016 8h00 - 11h30
496 Đinh Minh Đặng 26/06/2015 pham huyền Trâm 06/07/2016 8h00 - 11h30
497 Đinh Hà An 19/04/2013 pham huyền trâm 06/07/2016 8h00 - 11h30
498 Lê Hồng Nhung 27/12/2014 Lê Việt Dũng 06/07/2016 8h00 - 11h30
499 Hoàng Hải Nam 04/07/2015 Đỗ Thị Lan Anh 06/07/2016 8h00 - 11h30
500 Lê Khánh Nam 20/12/2011 Lê Thị Thúy Mai 06/07/2016 8h00 - 11h30
501 Bùi Nhật Phong 08/05/2015 Mai Quỳnh Trang 06/07/2016 8h00 - 11h30
502 LÊ GIA LINH 19/11/2015 LÊ QUANG HUY 06/07/2016 8h00 - 11h30
503 Nguyễn Hùng Thiên Tường 21/01/2016 Nguyễn Vũ Mai Hạnh 06/07/2016 8h00 - 11h30
504 Phùng Anh Minh 12/02/2014 Nguyễn Thị Diễm Mh 06/07/2016 8h00 - 11h30
505 Hoang huyen anh 03/01/2014 nguyen hong hanh 06/07/2016 8h00 - 11h30
506 Đặng sơn tùng 03/01/2014 nguyen thi huong 06/07/2016 8h00 - 11h30
507 Huỳnh Nguyễn Bảo Nam 28/08/2013 Nguyễn Thu Hiền 06/07/2016 8h00 - 11h30
508 Trần Thanh Hà 09/10/2013 Nguyễn Thị Ngọc 06/07/2016 8h00 - 11h30
509 Trần Tuấn Minh 28/09/2015 Nguyễn Thị Ngọc 06/07/2016 8h00 - 11h30
510 Đỗ Ngọc minh anh 30/04/2014 Nguyễn thị hồng duyên 06/07/2016 8h00 - 11h30
511 Nguyễn Trần Chúc An 16/05/2016 Trần Ngọc Bích 06/07/2016 13h30-17h00
512 Trần Thanh Hà 09/10/2013 Nguyễn Thị Ngọc 06/07/2016 13h30-17h00
513 Lê Cương Hòa 12/03/2014 Ngô Thị Hải 06/07/2016 13h30-17h00
514 Lê Cương Hòa 12/03/2014 Ngô Thị Hải 06/07/2016 13h30-17h00
515 Lê Cương Hòa 12/03/2014 Ngô Thị Hải 06/07/2016 13h30-17h00
516 Lê Cương Hòa 12/03/2014 Ngô Thị Hải 06/07/2016 13h30-17h00
517 Hoàng Hải Đăng 13/08/2013 Hoàng Đình Phương 06/07/2016 13h30-17h00
518 Phạm gia hưng 30/10/2015 Phạm thi thu thuỷ 06/07/2016 13h30-17h00
519 Lê Cương Hòa 03/12/2013 Ngô Thị Hải 06/07/2016 13h30-17h00
520 Trương Minh Anh 07/12/2015 Lê Thị Bắc 06/07/2016 13h30-17h00
521 Trương Minh Anh 13/07/2015 Lê Thị Bắc 06/07/2016 13h30-17h00
522 Nguyễn Bảo Quyên 07/12/2014 Nguyễn Thùy Linh 06/07/2016 13h30-17h00
523 Mai hưng thành 17/02/2014 Phan thị hương linh 06/07/2016 13h30-17h00
524 Hoàng Tuệ Nhi 24/12/2015 Lê Quỳnh Hoa 06/07/2016 13h30-17h00
525 Phạm Gia Bảo 25/07/2014 Trần Quỳnh Trang 06/07/2016 13h30-17h00
526 Nguyễn Tuệ Anh 16/09/2014 Phạm Mai Hương 06/07/2016 13h30-17h00
527 Đàm Gia An 22/03/2014 Trần Hồng Hoa 06/07/2016 13h30-17h00
528 Đàm Khải Du 09/08/2007 Trần Hồng Hoa 06/07/2016 13h30-17h00
529 Đàm An Dương 17/01/2010 Trần Hồng Hoa 06/07/2016 13h30-17h00
530 Bùi Đức Hải 21/12/2010 Trần Hồng Hoa 06/07/2016 13h30-17h00
531 Phạm khánh ly 18/01/2014 Phạm hồng duyên 06/07/2016 13h30-17h00
532 Võ Văn Minh Triết 29/11/2015 Mai Thị Chung Thủy 06/07/2016 13h30-17h00
533 Trần thu minh 28/10/2013 Đinh thị thu ba 06/07/2016 13h30-17h00
534 Trần Ngọc anh 01/01/2012 Đinh thị thu ba 06/07/2016 13h30-17h00
535 Đào Minh Khang 15/01/2008 Ngô Thuỳ Chung 06/07/2016 13h30-17h00
536 Lê xuân đăng khoa 14/01/2016 Đỗ thị thùy 06/07/2016 13h30-17h00
537 Lê đăng khôi 07/01/2013 Đỗ thị thùy 06/07/2016 13h30-17h00
538 Do Minh Tri 12/04/2014 Tran Thanh Huyen 06/07/2016 13h30-17h00
539 Đỗ Thanh Tùng 18/12/2013 Nguyễn Thị Phương Thuý 06/07/2016 13h30-17h00
540 Hồ minh trang 11/11/2016 Nguyễn thị hoa 06/07/2016 13h30-17h00
541 Vũ Công Khải Anh 30/08/2014 Lại Thị Thu Thủy 07/07/2016 8h00 - 11h30
542 Nguyễn Minh Anh 27/05/2014 Nguyễn Thu Nga 07/07/2016 8h00 - 11h30
543 Trần Gia Huy 08/11/2014 Trần Thị Thúy Ngân 07/07/2016 8h00 - 11h30
544 Trần Gia Bảo 08/11/2014 Trần Thị Thúy Ngân 07/07/2016 8h00 - 11h30
545 Trần Gia Huy 04/04/2011 Trần Thị Thúy Ngân 07/07/2016 8h00 - 11h30
546 Đặng tuấn hưng 12/12/2014 Nguyễn thị vân anh 07/07/2016 8h00 - 11h30
547 Nguyễn Tuấn Phong 20/10/2015 Phạm Tú Uyên 07/07/2016 8h00 - 11h30
548 Vũ Hoàng Bách 20/11/2012 .Hà Thị Thu 07/07/2016 8h00 - 11h30
549 Phùng thanh trà 14/07/2014 Nguyễn thị Ngọc tú 07/07/2016 8h00 - 11h30
550 Lương tùng anh 30/06/2014 Đỗ thuỳ dung 07/07/2016 8h00 - 11h30
551 Nguyễn Trọng Gia Huy 25/02/2011 Ngô Thị Thu Trang 07/07/2016 8h00 - 11h30
552 Nguyễn Trọng Gia Huy 25/02/2011 Ngô Thị Thu Trang 07/07/2016 8h00 - 11h30
553 trịnh hữu bảo hoàng 02/12/2015 phạm thị minh trang 07/07/2016 8h00 - 11h30
554 nguyễn nhật minh 17/01/2013 nguyễn thị tuyến 07/07/2016 8h00 - 11h30
555 KHÚC NGỌC LINH CHI 11/11/2014 KHÚC NGỌC TUÂN 07/07/2016 8h00 - 11h30
556 Nguyễn trần chúc an 16/05/2016 Trần ngọc bích 07/07/2016 8h00 - 11h30
557 Nguyễn An Vượng 14/08/2013 Nguyễn Thị Vân Khánh 07/07/2016 8h00 - 11h30
558 Nguyễn Trọng Đức Hưng 03/04/2008 Nguyễn Thị Vân Khánh 07/07/2016 8h00 - 11h30
559 phan thị vân nhi 02/01/2012 lê thị huyền 07/07/2016 8h00 - 11h30
560 Phạm Trọng Bình 12/02/2014 Trịnh Thị Nhàn 07/07/2016 8h00 - 11h30
561 Đào Minh Đức 09/06/2015 Nguyễn Thu Hà 07/07/2016 8h00 - 11h30
562 Trần Hồng Anh 05/12/2015 Nguyễn Thị Hồng HẠnh 07/07/2016 8h00 - 11h30
563 Trần Minh Khoa 05/12/2006 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/07/2016 8h00 - 11h30
564 Bùi Ngọc linh San 24/10/2016 Nguyễn Thị Lan Anh 07/07/2016 8h00 - 11h30