Thông tin y tế

VÌ SAO CẦN TIÊM PHÒNG SỞI MŨI NHẮC LẠI

Vắc xin sởi trong Chương trình tiêm chủng mở rộng được ngân sách nhà nước mua cấp đầy đủ, miễn phí cho trẻ 0 - 5 tuổi. Trong độ tuổi tiêm chủng, vắc xin sởi chỉ định tiêm 2 mũi khi trẻ 9 tháng và 18 tháng tuổi (vắc xin phối hợp sởi-rubella).

Phòng bệnh nhờ các biện pháp tiêm chủng chủ động.

Tại các điểm tiêm chủng, nhiều bà mẹ mong muốn được tư vấn: vì sao trẻ đã tiêm vắc xin sởi lúc 9 tháng tuổi nhưng vẫn cần cần tiêm mũi nhắc lại vào lúc 18 tháng. Lý giải vấn đề này, Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia khuyến cáo, các nghiên cứu cho thấy nếu trẻ được tiêm vắc xin sởi vào lúc 9 tháng tuổi, chỉ có khoảng 85% số trẻ có đáp ứng miễn dịch phòng bệnh. Còn khoảng 15% số trẻ không có hoặc không đủ đáp ứng miễn dịch phòng bệnh do các yếu tố như có thể còn tồn lưu miễn dịch thụ động do mẹ truyền, hay hệ thống miễn dịch của trẻ chưa hoàn chỉnh. Việc tiêm vắc xin phối hợp sởi - rubella vào lúc 18 tháng tuổi là cơ hội để tạo miễn dịch phòng bệnh sởi cho những trường hợp chưa có đủ đáp ứng miễn dịch sau tiêm mũi thứ nhất hoặc trẻ bị bỏ sót chưa được tiêm vắc xin sởi, đồng thời phòng thêm bệnh rubella cho trẻ.

Ngoài ra, trong các chiến dịch tiêm chủng bổ sung vắc xin sởi, sởi-rubella của Dự án Tiêm chủng mở rộng, trẻ vẫn cần tiêm vắc xin nhằm tăng tỷ lệ trẻ có miễn dịch phòng bệnh trong cộng đồng.

Lam Dương

Nguồn: https://soyte.hanoi.gov.vn/tiem-chung-mo-rong/-/asset_publisher/4IVkx5Jltnbg/content/vi-sao-can-tiem-phong-soi-mui-nhac-lai?_101_INSTANCE_4IVkx5Jltnbg_viewMode=view