Tình trạng vắc xin

MMR

Phòng bệnh Sởi - Quai bị - Rubella

Xem chi tiết
HẾT HÀNG
MMR
300,000đ
GC FLU QUADRIVALENT

Vắc xin phòng bệnh Cúm mùa

Xem chi tiết
HẾT HÀNG
MMR II

Phòng bệnh Sởi, Quai bị và Rubella

Xem chi tiết
CÒN HÀNG
MMR II
300,000đ
Varivax

Phòng bệnh Thủy đậu

Xem chi tiết
CÒN HÀNG
Varivax
900,000đ
JEEV 6mcg

Phòng bệnh Viêm Não Nhật Bản

Xem chi tiết
CÒN HÀNG
JEEV 6mcg
500,000đ
VA-MENGOC BC

Phòng bệnh viêm não mô cầu type B&C

Xem chi tiết
CÒN HÀNG
VA-MENGOC BC
290,000đ
Hepavax gene TF 0,5ml

Phòng bệnh viêm gan B trẻ em

Xem chi tiết
HẾT HÀNG
Influvac Tetra

Vắc xin phòng bệnh Cúm mùa

Xem chi tiết
CÒN HÀNG
Influvac Tetra
360,000đ
Vaxigrip Tetra

Vắc xin phòng bệnh Cúm mùa

Xem chi tiết
HẾT HÀNG
Vaxigrip Tetra
360,000đ
Adacel

Phòng bệnh Bạch hầu, ho gà và uốn ván

Xem chi tiết
CÒN HÀNG
Adacel
630,000đ
Menactra

Vắc xin phòng bệnh viêm não mô cầu A,C,Y,W135

Xem chi tiết
CÒN HÀNG
Menactra
1,260,000đ
ABHAYRAB

Xem chi tiết
CÒN HÀNG
ABHAYRAB
280,000đ