Thông tin y tế

SẴN SÀNG TIÊM CHỦNG SAU THỜI GIAN GIÁN ĐOẠN DO ĐẠI DỊCH ĐỂ THU HẸP KHOẢNG TRỐNG MIỄN DỊCH

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), việc gián đoạn công tác tiêm chủng mở rộng nhằm ngăn ngừa lây nhiễm dịch Covid-19 dù trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng số người dễ mắc bệnh và tăng khả năng mắc các bệnh gây dịch có thể phòng ngừa bằng vắc xin như bệnh sởi.

Các đợt bùng phát dịch của các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin sẽ dẫn đến tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và các nhóm có nguy cơ mắc khác, từ đó gia tăng gánh nặng lên hệ thống y tế vốn đã chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Tiềm năng bùng phát dịch của các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa bằng vắc xin khiến các nước bắt buộc phải duy trì các dịch vụ tiêm chủng thường xuyên ở những nơi có khả năng tiến hành tiêm chủng an toàn. Các đợt bùng phát dịch trước đây đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các công tác y tế thiết yếu như tiêm chủng. Tuy nhiên, dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp và đáp ứng toàn cầu về giữ khoảng cách bắt buộc (cách ly xã hội), cũng như tác động lên kinh tế các hộ gia đình là chưa từng có đối với sức khoẻ cộng đồng.  

Tiêm chủng là dịch vụ y tế cốt lõi, cần được ưu tiên để phòng chống các bệnh truyền nhiễm.

Vì vậy, WHO đã ban hành bộ tài liệu về nguyên tắc hướng dẫn công tác tiêm chủng mở rộng trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Tài liệu đã cung cấp các nguyên tắc hướng dẫn và các phương án có thể cân nhắc để hỗ trợ các quốc gia trong việc đưa ra quyết định liên quan việc cung cấp dịch vụ tiêm chủng trong thời gian đại dịch Covid-19. Tài liệu đã được kiểm chứng bởi nhóm chuyên gia Tư vấn chiến lược của WHO về tiêm chủng. Tài liệu cũng đã được hoàn thiện thêm bằng một loạt tài liệu kỹ thuật của WHO về các biện pháp đáp ứng và giảm thiểu dịch Covid -19.

Tài liệu khẳng định, tiêm chủng là dịch vụ y tế cốt lõi, cần được ưu tiên để phòng chống các bệnh truyền nhiễm và cần được đảm bảo sự liên tục trong suốt thời gian đại dịch Covid-19 nếu có thể. Mỗi quốc gia cần tiến hành đánh giá nguy cơ dựa trên mức độ bùng phát lây nhiễm của dịch Covid-19 và đặc điểm dịch tễ của các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin ở khu vực của họ. Từ đó, các chiến lược cung cấp dịch vụ tiêm chủng mở rộng có thể cần được điều chỉnh và thực hiện trong điều kiện an toàn, không đe dọa tới sức khỏe của nhân viên y tế, người chăm sóc và cộng đồng. Việc giám sát các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin nên được duy trì và củng cố để có thể phát hiện và quản lý sớm các trường hợp bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin, và nếu có thể, góp phần giám sát dịch Covid-19. Các cấp chính quyền cần tiếp tục giám sát diễn biến dịch Covid-19 tại quốc gia và khu vực. Các nhóm tư vấn kỹ thuật tiêm chủng quốc gia (NITAGs) đóng vai trò quan trọng khi đưa ra lời khuyên về công tác duy trì, điều chỉnh, đình chỉ và/hoặc phục hồi các dịch vụ tiêm chủng. Trong giai đoạn tạm dừng tiêm chủng mở rộng cần củng cố, duy trì giám sát các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin, để có thể phát hiện và quản lý sớm các trường hợp bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin; cần xây dựng các chiến lược tiêm chủng bổ sung vắc xin cho hậu Covid-19.

Việc triển khai các chiến lược thay thế cho tiêm chủng mở rộng tại các trạm y tế xã có thể áp dụng như: dịch vụ ngoài trạm và lưu động, nhưng phải được đánh giá theo bối cảnh của từng địa phương, cũng như được điều chỉnh để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và cộng đồng. Trong trường hợp chỉ có thể cung cấp các dịch vụ tiêm chủng mở rộng hạn chế, nên ưu tiên tiêm chủng phòng các bệnh dễ gây dịch như sởi, bại liệt, bạch hầu.

WHO lưu ý việc cần thường xuyên theo dõi và đánh giá lại về sự cần thiết của việc trì hoãn các chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn để tổ chức tiêm khi phù hợp nhất. Việc tiêm chủng bổ sung các vắc xin tiêm chủng mở rộng cần chú trọng với trẻ đã bỏ lỡ đợt tiêm chủng trong thời gian dịch, đánh giá khoảng trống miễn dịch để có giải pháp can thiệp phù hợp cho các đối tượng.

WHO cũng khuyến cáo việc cân nhắc tái thiết lập dịch vụ tiêm chủng. Trong trường hợp các dịch vụ tiêm chủng cần phải được giảm bớt hoặc đình chỉ, các quốc gia nên khôi phục và phục hồi các dịch vụ tiêm chủng khi có cơ hội sớm nhất để thu hẹp khoảnh trống miễn dịch. Cho phép các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu hoạt động trở lại ngay khi khả năng lây truyền Covid-19 giảm xuống tại địa phương.

Nếu nguồn lực tiêm chủng bổ sung bị hạn chế, các hoạt động tiêm chủng bổ sung nên ưu tiên cho các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắcxin dễ bùng phát dịch như sởi, bại liệt, bạch hầu và sốt vàng.

Các quốc gia nên thực hiện các chiến lược truyền thông hiệu quả và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng để xoá bỏ các lo ngại, tăng cường liên kết trong cộng đồng và thiết lập lại nhu cầu tiêm chủng trong cộng đồng.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã tạm dừng tổ chức buổi tiêm chủng thường xuyên tại các trạm y tế xã, phường kể từ 1/4, nhằm đảm bảo công tác chống dịch Covid-19.

 

Diệu Linh

Nguồn: https://soyte.hanoi.gov.vn/tiem-chung-mo-rong/-/asset_publisher/4IVkx5Jltnbg/content/san-sang-tiem-chung-sau-thoi-gian-gian-oan-do-ai-dich-e-thu-hep-khoang-trong-mien-dich?_101_INSTANCE_4IVkx5Jltnbg_viewMode=view